Bij E-LAW mediation kunt u ook terecht indien u op zoek bent naar een mediator. Barbara Doull is MfN registermediator en begeleidt vanuit een onafhankelijke
en neutrale rol werkgevers en werknemers naar een oplossing van hun probleem of conflict. Barbara conformeert zich aan de gedragsregels, overeenkomsten en reglementen zoals voorgeschreven door Mediators Federatie Nederland.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.mfnregister.nl.

Mediation betekent dat de deelnemende partijen zelf – al dan niet in aanwezigheid van de belangenbehartigers – met elkaar in overleg treden en beslissen over de uiteindelijke oplossing op basis van de wederzijdse belangen. De mediator zal zich met name bezighouden met het begeleiden van dit vertrouwelijke proces en het verbeteren van de onderlinge communicatie om die oplossing uiteindelijk ook te kunnen bereiken en goed vast te leggen.

MfN_Registermediator_150dpi