E-LAW advocaten adviseert en procedeert ten aanzien van alle arbeidsrechtelijke onderwerpen. U kunt bij ons terecht voor advies over onder meer:

Arbeidsovereenkomsten (opstellen/aanpassen)
Arbeidsomstandigheden (Arbo, arbeidsongevallen)
CAO-recht
Concurrentie- en relatiebedingen
Flexibele arbeidsrelaties
Functioneringsmonitoring
Individueel en collectief ontslagrecht
Internationaal arbeidsrecht
OR
Ontslagvergoedingen
Overeenkomsten van opdracht (freelancers/ZZP-ers)
Overgang van onderneming (fusies/outsourcing)
Personeelshandboek
Reorganisatie/herstructurering (‘turn-key’)
Sociaal Plan
Werkgeversaansprakelijkheid
Wijziging arbeidsvoorwaarden
Zieke werknemers

E-LAW advocaten geeft ook in-company trainingen aan managers, HR Directors, HR Adviseurs en P&O afdelingen. Voorbeelden daarvan zijn aanname en ontslag, dossieropbouw en functioneringsmonitoring, reorganisatie, medezeggenschapsrecht/OR en de zieke werknemer. Deze trainingen worden in overleg met de cliënt op maat gemaakt.